menu
login
View Maximilian Kuschmierz's badge summary

Maximilian Kuschmierz's Club Badges

Club Basics (9/9)
Club Qualifies (3/7)
3c Qualify
4c Qualify
5c Qualify
6c Qualify
Goal: Qualify 6 clubs
Progress: 9 out of 12 catches
7c Qualify
8c Qualify
9c Qualify
Club Flashes (4/8)
3c Flash
4c Flash
5c Flash
6c Flash
7c Flash
Goal: Flash 7 clubs
Progress: 0 out of 7 catches
8c Flash
9c Flash
10c Flash
Club Endurance (1/5)
3c End.
4c End.
Goal: Juggle 4 clubs for 20 minutes
Progress: 7 out of 20 minutes
5c End.
Goal: Juggle 5 clubs for 10 minutes
Progress: 0 out of 10 minutes
6c End.
Goal: Juggle 6 clubs for 150 catches
Progress: 9 out of 150 catches
7c End.
Goal: Juggle 7 clubs for 100 catches
Progress: 0 out of 100 catches
Club Body Throws (1/11)
3c Ovrhds
3c Lazies
Goal: Juggle 3 club lazies for 100 catches
Progress: 0 out of 100 catches
3c R. Bxx
Goal: Juggle 3 club reverse backcrosses for 50 catches
Progress: 0 out of 50 catches
3c Albrts
Goal: Juggle 3 club alberts for 50 catches
Progress: 33 out of 50 catches
3c Trbls
Goal: Juggle 3 club treblas for 50 catches
Progress: 0 out of 50 catches
4c Ovrhds
Goal: Juggle 4 club overheads for 50 catches
Progress: 0 out of 50 catches
4c Lazies
Goal: Juggle 4 club lazies for 50 catches
Progress: 0 out of 50 catches
4c S.Thrws
Goal: Juggle 4 club shoulder throws for 50 catches
Progress: 0 out of 50 catches
5c Ovrhds
Goal: Juggle 5 club overheads for 20 catches
Progress: 0 out of 20 catches
5c x2 Bxx
Goal: Juggle 5 club backcrosses in doubles for 50 catches
Progress: 0 out of 50 catches
5c x3 Bxx
Goal: Juggle 5 club backcrosses in triples for 100 catches
Progress: 0 out of 100 catches
Back to top